Artikelen

Checks en notificaties

Krijg meer grip op je transactionele e‑mailstromen

Bij het opzetten van je transactionele e-mailstromen heb je er alles aan gedaan om deze er zo goed mogelijk uit te laten zien. Je hebt nagedacht over je content, de opmaak en de aanlevering van de benodigde data. Je hebt alles uitgebreid getest voordat je ‘live bent gegaan’ met je transactionele e‑mailstromen. Alles staat nu live en verloopt geheel automatisch. Je bronsysteem stuurt triggers en data naar Flowmailer en je hebt geen omkijken meer naar je transactionele e-mailstromen. Dit klinkt allemaal mooi, maar de realiteit is toch vaak iets minder ideaal.


Zo is bijvoorbeeld vrijwel geen enkel bronsysteem altijd beschikbaar. Verder is het best mogelijk dat essentiële data voor het uitzenden van je transactionele e‑mail ontbreekt en is het niet ondenkbaar dat één van je gebruikers per ongeluk een template ‘stuk heeft gemaakt’. Het gevolg is dat één of meerdere transactionele e‑mailstromen stagneren en dat je klanten geen transactionele e-mail ontvangen.

Aangezien voor vrijwel alle transactionele e-mails geldt dat de ontvanger verwacht deze e-mail te ontvangen, zal stagnatie resulteren in klantreacties. Daar wil je natuurlijk niet op wachten. Zodra zich problemen voordoen in de verwerking van je transactionele stromen wil je dit direct weten. Flowmailer biedt een tweetal functionaliteiten waarmee invulling wordt gegeven aan deze behoefte: notificaties en checks.

Notificaties

In een voorgaande release is het reeds mogelijk gemaakt voor een gebruiker met admin rechten om één of meerdere e-mailadressen in te stellen voor het ontvangen van notificatie e-mails. Flowmailer verzendt notificatie e-mails naar de opgegeven e-mailadressen op het moment dat Flowmailer zogenaamde ‘alerts’ afgeeft. Redenen voor Flowmailer om alerts af te geven zijn bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe gebruiker binnen een Flowmailer account of het optreden van errors in bronsystemen of Flowmailer templates. Elk afgegeven alert verdient aandacht en het is daarom zeker goed om deze notificaties in je mailbox te ontvangen.

Checks

Recentelijk zijn ‘checks’ geïntroduceerd. Een check zorgt ervoor dat naar een op te geven e-mailadres een waarschuwing wordt gestuurd op het moment dat de verwerking voor een specifieke bron of een specifieke Flow binnen een gedefinieerde periode niet aan de verwachting voldoet.

Voorbeeld: check of tussen 8.00 uur en 22.00 uur op doordeweekse dagen en tussen 8.00 uur en 0.00 uur in het weekend elk uur minimaal één orderbevestiging binnen Flowmailer succesvol verwerkt (uitgestuurd) wordt en stuur een waarschuwingse‑mail als dit niet het geval is.      


Checks bieden je dus de mogelijkheid om enerzijds de verwerking van berichten binnen Flowmailer en anderzijds de aanlevering vanuit je bronsystemen te bewaken. Treedt er stagnatie op, dan laat Flowmailer je dit direct weten.

Conclusie

Bij de verzending van transactionele e-mailstromen is zicht en grip op deze stromen van groot belang. Zodra er verstoringen zijn in het proces van aanlevering van data uit je bronsystemen of de verwerking van e-mailberichten binnen Flowmailer, dan wil je dit zo snel mogelijk weten.

Notificaties en checks bieden je de mogelijkheid om nog dichter op je verzendproces te gaan zitten en direct in te grijpen op het moment dat verstoringen optreden.

⏴terug naar artikelen