E-mail status

Processed

Het bericht is verwerkt, maar nog niet afgeleverd. Mogelijk staat deze nog in de wachtrij voor de ontvangende mailserver.

Suspended

Het bericht is opgepakt en (deels) verwerkt en is ingepland voor latere verdere verwerking en aflevering.

Delivered

De ontvangende mailserver heeft bevestigd dat het bericht volledig is ontvangen. Dit is geen garantie voor plaatsing in de inbox van de ontvanger, aangezien er daarna nog spamfiltering plaats kan vinden. Als het bericht alsnog als spam wordt herkend zal daar vaak geen bounce voor worden gegeven (dus het bericht lijkt Delivered).

Bounce

Een Bounce betekent dat het bericht niet is aangekomen bij de ontvanger. Bounces zijn verassend slecht gestandaardiseerd (en daarmee moeilijk geautomatiseerd te verwerken) en worden ook niet gegarandeerd verzonden. Het ontbreken van een Bounce, zelfs als de status Delivered is bereikt, is dus geen garantie voor plaatsing in de inbox van de ontvanger. Als Flowmailer een Bounce toont is dat een definitieve conclusie, er zullen dus geen verdere afleverpogingen meer plaatsvinden voor dat adres. We verdelen bounces op in twee categorien:

Softbounce

Het bericht in kwestie is niet aangekomen om redenen die tijdelijk of eenmalig van aard kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn dat de inhoud van het bericht als spam is herkend, de ontvangende mailserver langdurig onbereikbaar was, of de mailbox van de ontvanger vol was. Toekomstige berichten aanhetzelfde adres zouden wel gewoon kunnen werken.

Hardbounce

Bij een hardbounce is niet alleen het bericht niet aangekomen, maar de gegeven reden maakt het aannemelijk dat berichten aan datzelfde adres in de toekomst ook niet aan zullen komen. In de praktijk is de aanleiding vrijwel altijd dat het adres of zelfs het hele domein niet bestaat. Een Hardbounce leidt tot toevoeging aan het Recipient filter (zie Rejected).

Complaint

Een aantal grote e-mail partijen zoals Yahoo, Microsoft, maar bv. ook Xs4all, bieden hun gebruikers de mogelijkheid om een afzender (dus niet een bericht!) te markeren als ongewenst/spam. Toekomstige berichten van die afzender worden als spam geclassificeerd (en soms zelfs niet eens meer in de spam map geplaatst). Doormiddel van een zogenaamde Feedbackloop regeling ontvangt Flowmailer een melding als een ontvanger dit doet. Toekomstige berichten aan die ontvanger worden als ongewenst gedrag van de verzender gezien en moeten worden voorkomen. Een Compaint leidt daarom tot toevoeging aan het Recipient filter (zie Rejected).

Ervaring leert dat men zich vaak onbewust is van het gevolg van zo'n Complaint, maar soms is dit ook een bedoelde indicatie van onvrede. Als de verzender in samenspraak met de ontvanger bepaalt dat er toch weer gemaild kan worden moeten beide partijen iets doen; de ontvanger moet een bericht van verzender terugslepen naar de Inbox (om zodoende de Complaint op te heffen) en de verzender moet het adres uit het Recipient filter van Flowmailer verwijderen.

Rejected

Ontvangstsystemen verwachten van professionele verzenders dat zij geen berichten blijven sturen aan een niet-bestaand adres of als de ontvanger de verzender als ongewenst/spam heeft gemarkeerd op straffe van spamfiltering/blacklisting. Om die reden voegen we deze adressen toe aan de Recipient filter lijst. Wanneer een bronsysteem alsnog berichten aanbiedt voor deze ontvanger zal Flowmailer aflevering hiervan voorkomen (status Rejected).

Discarded

Als gevolg van instellingen in Flowmailer is het bericht niet afgeleverd. Dit betreft dus vrijwel altijd administratieve ingreep.

Opened

Indien open tracking is ingeschakeld wordt een onzichtbare afbeelding toegevoegd aan elk bericht. Wanneer de ontvanger de afbeeldingen in het bericht inlaadt kunnen wij dit registreren. Zeldzame uitzonderingen nagelaten maakt een status Opened het zeer waarschijnlijk dat de ontvanger het bericht heeft gezien. Het ontbreken van een Opened status betekent echter niet het tegenovergestelde. Let op, ook anderen met toegang tot het bericht (zoals beheerders) kunnen in principe een Opened status veroorzaken.

Clicked

Als gebruik gemaakt wordt van click tracking wordt elke link die zich hier technisch voor leent herschreven met een unieke code. Wanneer de ontvanger op zo'n link klikt kunnen wij dat vastleggen. In geval van een klik is het zeer waarschijnlijk dat de ontvanger het bericht heeft gezien. Let op, ook anderen met toegang tot het bericht (zoals beheerders) kunnen in principe een Opened status veroorzaken.