FlowSteps

FlowSteps maken het mogelijk om bewerkingen uit te voeren op berichten voordat ze naar de ontvanger worden verzonden. Dit kunnen hele subtiele bewerkingen zijn, zoals het onzichtbaar toevoegen van open-tracking, of heel zichtbaar, als een template de volledige inhoud van een bericht vervangt. FlowSteps worden uitgevoerd in de volgende waarin ze worden geplaatst. Dit betekent dat ze op allerlei manieren gecombineerd kunnen worden. Veel FlowSteps kunnen tevens conditioneel worden toegepast, voor nog meer flexibiliteit.

Add attachment

Door in deze FlowStep een HTTP(s) URL in te vullen zal Flowmailer het achterliggende bestand ophalen en aan elk bericht dat door deze Flow komt toevoegen als bijlage. Het is hier ook mogelijk om variabelen te gebruiken, om bijvoorbeeld verschillende documentvarianten te gebruiken of zelfs, bv. op basis van een uniek kenmerk, persoonlijke bestanden op te halen.

Aggregate messages

Deze FlowStep maakt het mogelijk om meerdere berichten aan dezelfde ontvanger te verzamelen en samen te vatten in 1 bericht. Hiermee kunt u dus voorkomen dat uw ontvangers worden overspoeld met berichten en deze keurig samen te vatten in een beperkt aantal berichten. U kunt instellen hoe lang berichten moeten worden verzameld, of de eerste direct verzonden moet worden en hoe lang er gewacht moet worden op nieuwe berichten alvorens het geaggregeerde bericht te verzenden. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om aan het einde van de dag in 1 keer meerdere deelbestellingen te bevestigen.

Analytics integration

Hiermee voorziet u alle links in het bericht van web analytics integratie met uw website. Links worden aangevuld met de URL parameters die u zelf instelt, zodat u ontvangers kunt volgen vanuit e-mail op de website. De 'overwrite' optie staat standaard uit. Dat wil zeggen dat bestaande analytics codes in links niet worden overschreven, waardoor u per link specifieke analytics tags kunt gebruiken. Ontbrekende tags worden dan gewoon aangevuld door de FlowStep. Vooraf ingevulde instellingen zijn beschikbaar voor de meest populaire analytics systemen zoals Google Analytics. In de meeste gevallen is het wenselijk om deze stap voor eventuele click tracking te plaatsen.

Archive

Met deze instelling archiveert Flowmailer een volledige kopie van elk bericht dat door deze Flow komt. Met volledig bedoelen we ook echt het hele bericht, inclusief text en html versie, bijlagen, etc. Aan de hand van gearchiveerde berichten kunt u berichten precies terugzien zoals ze zijn verzonden, direct vanuit het dashboard of misschien zelfs op uw CRM klantkaart. Daarnaast maakt archiveren het mogelijk om een online versie link op te kunnen nemen in uw bericht. Standaard worden gearchiveerde berichten 1 jaar bewaard.

Click tracking

Deze feature scant elk bericht op links en herschrijft ze allemaal naar een link van ons. Ontvangers die op zo'n link klikken worden dan doorgestuurd naar de locatie van de originele link. Dit stelt ons in staat om de klik te registreren. Hierbij slaan we ook wat aanvullende informatie op, die later weer getoond wordt in de Flow, Source en berichtrapportage. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruikte soort apparaat door de ontvanger. In de meeste gevallen is het wenselijk om deze stap na templates die de HTML vervangen te plaatsen.

Discard message

Deze FlowStep wordt vaak gebruikt voor testdoeleinden en in combinatie met de QA mail step. Als deze FlowStep is ingesteld wordt het bericht weggegooid en dus niet daadwerkelijk verzonden, ongeacht de ontvanger. Alle FlowSteps die hiervoor komen worden gewoon uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om veilig te testen, zelfs met echte data, zonder het risico om ongewenste berichten aan echte ontvangers te sturen.

External content

Soms kan het hergebruiken van eerder gepubliceerde content een hele efficiente manier zijn om e-mails up-to-date te houden. Bijvoorbeeld een banner die de speciale aanbieden van deze week toont of een blok met informatie over recente gebeurtenissen die al wordt gebruikt in uw website. Deze content kunt u eenvoudig ophalen van elke HTTP(s) locatie door middel van deze FlowStep. Aan deze inhoud kunt u een variabele naam toekennen die vervolgens beschikbaar is voor gebruik in een template. De URL zelf mag ook variabelen bevatten, zo kan dus ook persoonlijke content worden opgehaald.

External data

Flowmailer maakt het mogelijk om een HTTP(s) verzoek te doen naar een externe bron om gestructureerde data op te halen. Alle opgehaalde gegevens zijn vervolgens beschikbaar voor gebruik in uw berichten. De ingevulde URL en header velden mogen ook variabelen bevatten. Op dit moment ondersteunen we JSON en XML opgemaakte data. We proberen dit automatisch juist te detecteren aan de hand van de Content-Type response header. In de praktijk betekent dit alles dat bijvoorbeeld RSS feeds, eenvoudige REST API's of XML exports gebruikt kunnen worden om uw berichten te verrijken.

Extract

Als u de mogelijkheid heeft om via SMTP verzonden e-mail berichten te voorzien van data in JSON of XML formaat (desnoods door het handmatig te typen), kunt u die data makkelijk en flexibel gebruiken in Flowmailer. De Extract Flowstep gaat op zoek naar data in het bericht en maakt de gegevens netjes beschikbaar voor gebruik in templates en zodoende in het uiteindelijke bericht. U kunt zelf aangeven of u JSON of XML gebruikt, in welke mime-parts er gezocht moet worden en (als het een HTML part betreft) waar in de HTML de data te vinden is.

MailPlus contact

Veel van onze klanten gebruiken ook MailPlus voor e-mail marketing doeleinden. Vaak heeft men al de nodige moeite gedaan om de klantgegevens in MailPlus compleet en up-to-date te houden, bijvoorbeeld met import bestanden of een API integratie met het eigen CRM. Deze FlowStep maakt het mogelijk om MailPlus contactgegevens op de halen via de MailPlus REST API. Hierbij wordt gezocht op basis van het e-mail adres van de ontvanger. Gevonden contactgegevens kunnen vervolgens weer worden gebruikt in templates.

Open tracking

Deze Step voegt een onzichtbare tracking pixel toe aan het eind van de HTML body van uw berichten. Als de ontvanger externe afbeeldingen inlaadt wordt ook de tracking pixel opgehaald. Hierdoor kunnen wij het openen van het bericht registreren. Opens worden getoond in diverse rapportage en in de timeline van het bijbehorende bericht. In de meeste gevallen is het wenselijk om deze stap na templates die de HTML vervangen te plaatsen.

Reset message content

Soms is het beter om helemaal opnieuw te beginnen. Het verzonden bericht dient dan alleen nog als trigger voor een totaal ander bericht en misschien is daar ook nog waardevolle informatie uit te halen. Met deze FlowStep wordt het bericht volledig geleegd, met uitzondering van de afzender, ontvanger en het onderwerp. Alle andere delen zoals text en HTML versies en bijlagen worden verwijderd. Vervolgens kunt u bijvoorbeeld met een HTML template een heel nieuw bericht opbouwen.

Resubmit message

Door midden van deze Step kunt u er (eventueel conditioneel) voor kiezen om voor dit bericht opnieuw te beginnen met de Flow selectie en zodoende het bericht in een andere Flow te vervolgen. Daarnaast is het mogelijk om het bericht te dupliceren en tevens de huidige Flow te vervolgen, zodat er 2 berichten ontstaan. In een andere Flow kunt u het nieuwe bericht vervolgens anders opmaken en bijvoorbeeld inplannen voor latere verzending.

Rewrite recipient

In sommige gevallen kan het handig zijn om de ontvanger van het bericht halverwege de Flow te veranderen, bijvoorbeeld wanneer er gebruik wordt gemaakt van een Inbox source. Deze Step laat u zowel de naam als het adres van de ontvanger veranderen, waarbij ook variabelen gebruikt mogen worden.

Schedule message

Normaliter worden berichten die in Flowmailer terecht komen natuurlijk zo snel mogelijk afgeleverd, tenzij vanuit de bron anders is aangegeven. Door middel van een Schedule message Step kunt u in de Flow nog bepalen wanneer het bericht verder moet worden verwerkt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van beschikbare variabelen en kan verzending worden uitgesteld met een opgegeven termijn. Daarnaast kan een weekschema worden ingesteld om bv. te zorgen dat berichten alleen tijdens de openingstijden van uw servicedesk worden verzonden. Om te voorkomen dat diezelfde servicedesk of bijvoorbeeld uw website overbelast raakt bij het versturen van grote aantallen berichten kan er ook worden ingesteld hoeveel berichten per uur deze Flow mail versturen. Bij elk bericht ziet u in de timeline terug wanneer deze is aangeboden en is of wordt afgeleverd.

Script

Deze Step is normaal niet beschikbaar voor klanten. Script FlowSteps staan ons toe om praktisch alle denkbare code als onderdeel van een Flow uit te kunnen voeren. Hierdoor kunnen we maatwerk FlowSteps ontwikkelen voor klanten met speciale wensen, zonder hiervoor een nieuwe versie van Flowmailer te hoeven bouwen.

Sender identity

Het selecteren van een Sender Identity door middel van een FlowStep overschrijft een eventueel eerder gekozen Sender Identity. Let op, er wordt uiteindelijk maar één Sender Identity gebruikt, dus overlappende velden worden niet overschreven.

Set header

Soms is het handig om een specifieke e-mail header te kunnen zetten. Bijvoorbeeld om berichten later makkelijk te kunnen herkennen of bijvoorbeeld om iets specifieks te doen als de prioriteit van een bericht op hoog zetten. Deze Step kan ook juist gebruikt worden om headers te legen die juist niet naar buiten mogen, bijvoorbeeld als ze interne identificatienummers bevatten.

Subject template

Het is het onderwerp van een e-mail dat in eerste instantie de aandacht trekt. Onderwerpen kunnen daarnaast ook behulpzame informatie bevatten over de inhoud van een bericht (bijvoorbeeld "Bestelingsbevestiging #781265" of "Uw factuur van juli"). Sommige bronsystemen hebben beperkte mogelijkheden in het bepalen van het onderwerp en misschien wil je later wat spelen met verschillende meer uitnodigende onderwerpen. Deze FlowStep herschrijft het onderwerp, waarbij je eventueel ook nog het originele onderwerp in kunt laten terugkomen. Daarnaast kunnen alle template functies hier gebruikt worden, wat ook dynamische ondewerpen mogelijk maakt.

Templates

Het selecteren van een Template FlowStep zorgt ervoor dat dat template wordt toegepast op een bepaalde plek in de Flow. In sommige gevallen kan de volgorde in combinatie met andere FlowSteps dus belangrijk zijn! Stel je voor eerst click tracking toe te passen alvorens het template toe te voegen. Dit betekent dat links die worden overgenomen uit de originele mail trackable zijn, maar die uit het template niet. Dat kan natuurlijk precies zijn wat je wil, maar dat moet een bewuste keuze zijn. Meerdere opvolgende templates kunnen worden gebruikt om een bericht in stappen te bewerken, bijvoorbeeld om het vinden van bestaande elementen of het toepassen van element styling logica te scheiden van het template met de uiteindelijke opmaak.

QA mail

Deze Step kan worden gebruikt voor testdoeleinden en voor doorlopende kwaliteitscontrole. Er kan een deelfactor ('divisor') worden ingesteld en een ontvangeradres. Deze ontvanger ontvangt een exacte kopie van een deel van de berichten door deze Flow. Bijvoorbeeld; met een deelfactor van 1 worden alle berichten ook naar de ingestelde ontvanger gestuurd. Een deelfactor van 1000 betekent dat gemiddeld 1 op de duizend berichten ook naar de QA ontvanger gaat.