Legal

Privacy

Verwerkersovereenkomst (DPA)

Richard van Looijen

Managing Director

@

Flowmailer

Bij de uitvoering van de hoofdovereenkomst tussen Flowmailer en 'klant' verwerkt Flowmailer gegevens waarvoor de klant ('verwerkingsverantwoordelijke') verantwoordelijk is en blijft. Deze gegevens omvatten persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679), in het document aangeduid als 'GDPR'. Gelet op het bepaalde in artikel 28 lid 3 GDPR wensen beide partijen in deze overeenkomst de voorwaarden vast te leggen waaronder deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

Verwerkersovereenkomst (DPA)