Verwerkersovereenkomst

Bij de uitvoering van de belangrijkste dienstverleningsovereenkomst verwerkt Flowmailer (persoons)gegevens waarvoor de klant (of 'verwerkingsverantwoordelijke') verantwoordelijk is. Aangezien Flowmailer in Nederland is gevestigd, verwerken wij deze gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Alle vormen van verwerking en de genomen maatregelen staan beschreven in onze Verwerkersovereenkomst. Om een voorbeeld van deze overeenkomst te downloaden, kun je het onderstaande formulier invullen:

Flowmailer stores all data in the EU region, making our services 100% GDPR compliant

Opmerkingen:

  • Bijlage 2 is met opzet leeg gelaten. Voor onze dienstverlening gebruiken wij standaard geen subverwerkers.
  • Data wordt verwerkt in onze redundante datacentra in de regio Amsterdam.